Fashion Pearl Wraps Hexagon Pendant Necklace

14.50 24.00

Imported 
FASHION PEARL WRAPS HEXAGON PENDANT NECKLACE
Gold. Rhodium 
LA03-01

Fashion Pearl Wraps Hexagon Pendant Necklace


Necklaces approx.16

Imported 
FASHION PEARL WRAPS HEXAGON PENDANT NECKLACE
Gold. Rhodium 
LA03-01

Fashion Pearl Wraps Hexagon Pendant Necklace


Necklaces approx.16